Power Slug/cs

From Satisfactory Wiki
Jump to: navigation, search
Power Slug/cs
PowerSlug Cycle.gif
Základní Informace
Krystaly na těchto slimácích mohou být přeměněny na střepy energie, které fungují s nejnovější FICSIT technologií.
~ ADA

Energetičtí Slimáci jsou pasivní stvoření, které se nehýbají, ani nerespawnují. Mohou být nalezeni pomocí Lizzard Doggo. Po sebrání se dají vyzkoumat v M.A.M.. Odemykají dodatečné milníky v HUB-u. Plněním těchto milníků odemknete taktování a recepty se slimáky, které lze vyrábět ve Výrobní Dílně

Po celé mapě se vyskytují zelení, žlutí a fialoví slimáci, ze kterých se vyrábí 1, 2 a 5  Střepů Energie. Čím více Střepů z nich je, tím jsou vzácnější.

Zelený[edit | edit source]

Zelení Energetičtí Slimáci jsou nejčastější. Nacházejí se na pláních, malých kamenech, stromech, nebo kopcích, u kterých je málokdy k dosažení potřeba žebřík, nebo  Tryskový Batoh.

Vyrábí:  Energetický Střep x 1

Žlutý[edit | edit source]

Žlutí Slimáci jsou o něco vzácnější. Běžně se nalézají okolo zdrojů ropy, na stromech, blízko/na útesech, nebo na dalších těžce dosažitelných místech. Většina žlutých slimáků je strážena velkým počtem místních stvoření, jedovatými mraky (k jednoduchému získání můžete použít  Plynovou Masku). Často bude také zapotřebí postavit dlouhý žebřík k dosažení.

Vyrábí:  Energetický Střep x 2

Fialový[edit | edit source]

Fialoví Slimáci jsou velmi vzácní. Většinou se nacházejí nahoře na stěnách jyskyní, na vrcholu hor, v roklích, nebo na dalších těžce dosažitelných místech. Obvykle si jich lze tězce všimnout. K jejich dosažení bdete potřebovat postavit dlouhou rampu, nebo chodníky, nebo stačí mít po ruce  Tryskový Batoh.

Vyrábí:  Energetický Střep x 5

Získávání[edit | edit source]

Energetičtí Slimáci mohou být nalezeni pomocí  Skeneru objektů (nelze zvolit barvu, hledá nejbližší). Energetický slimák září, takže by neměl být problém jej najít ve tmě. Při sbírání je potřeba, aby hráč držel tlačítko interakce po dobu 3 sekund.

Ve hře je momentálně 640 Energetických Slimáků; 353 zelených, 179 žlutých a 108 fialových. 1 slimáka od každého druhu spotřebujete na výzkum vM.A.M.. Teoreticky můžete obdržet nekonečně Střepů Energie, protože lizzard Doggo může generovat nekonečné množství.

Rady[edit | edit source]

  • Energetičtí Slimáci ztrácí svou barvu, jakmile jsou sebráni. Když byste se je pokusili položit na zem, nebo převézt přes Pásový Dopravník, všechny typy budou mít zelené ostny a červené tělo.