Power/cs

From Satisfactory Wiki
Jump to: navigation, search

Většina FICSIT strojů potřebuje elektřinu, nebo energii k fungování. Energie je vytvářena v generátorech a musí být dodávána do vašich strojů skrz elektrickou síť přes Sloupy elektrického vedení s Dráty elektrického vedení Energie je udávaná v MegaWattech (MW).

Elektrická síť[edit | edit source]

Elektrická síť je síť všech strojů vyrábějících a spotřebujících energii propojených přes vedení vysokého napětí. Můžete se podívat na graf ukazující produkci x spotřebu energie, když na síť připojíte sloup elektrického vedení. Pokud spotřeba převýší produkci, síť se přetíží a tím se shodí. Poté je třeba ručního zapnutí u jednoho z těchto sloupů. Před tím, než síť znovu zapnete, je doporučeno připojit více generátorů k síťi, nebo odebrat ze sítě stroje, které spotřebovávají moc energie, jinak se síť jednoduše přetíží znova hned po spuštění.

Elektrické Generátory[edit | edit source]

Elektrické Generátory převádějí paliva na energii. Každý generátor je na jiný typ paliva a má jinou produkci energie. Spotřeba paliva záleží na odběru energie. Na 50% spotřebě vydrží palivo dvojnásobně dlouho jak na 100% spotřebě.


Spalovač Biomasy[edit | edit source]

Main article: Biomass Burner/cs

Spotřebovává mnoho přírodních látek. Produkuje 20MW energie na generátor. 2 Spalovače Biomasy jsou přidělány k HUB-u. Z velkého množství sesbíraných předmětů může být vyrobena Biomasa, ta má větší produkci energie než předměty samostatně, následně z ní může být vyrobeno Biopalivo.

Druh Paliva Energie Velikost stacku Energie/stack
Listí 15 500 7.5k
Vinná Réva 35 200 7k
Dřevo 100 100 10k
Mycelium 20 200 4k
Mimozemský krnýř 250 50 12.5k
Mimozemské Orgány 250 50 12.5k
Látka 15 100 1.5k
Biomasa 120 200 24k
Biopalivo 300 200 60k

Poznámky:

  • Spalovače biomasy musí být zásobovány ručně, a proto nemohou pracovat samy bez zásahu hráče.
  • Biopalivo má spoustu energie pro začátek, ale k jeho výrobě jsou potřeba dva výrobní procesy.

Uhelný Generátor[edit | edit source]

Main article: Coal Generator/cs

Uhelné Generátory spotřebovávají Uhlí a produkují 50MW energie.

Druh Paliva Energie Velikost stacku Energie/stack
Uhlí 270 100 27000
Zhutněné Uhlí 600 100 60000

Poznámky:

  • Uhlí má menší enegii na předmět a energii na stack než Biopalivo. Je ale mnohem snadněji dostupné ve velkém množství.
  • Uhelné Generátory mohou být zásobovány pásovým dopravníkem, aby pracovali samostatně.

Palivový Generátor[edit | edit source]

Main article: Fuel Generator/cs

Palivové generátory spotřebovávají Palivo a produkují 150MW energie. Stejně jako v Předběžném Přístupu, generátory nepřijímají Ropu jako palivo.

Druh Paliva Energie Velikost stacku Energie/stack
Palivo 750 100 75000
Biopalivo 300 200 60000
Turbopalivo 2000 100 200000

Geo Termální Generátor[edit | edit source]

Ostatní generátory nepracují, jestliže Geo Termální Generátor produkuje dostatek energie do elektrické síťě

Geo Termální Generátor může být postaven na Gejzíru. Produkje 200MW energie. Nepotřebuje být zásobován žádnou surovinou, aby fungoval. U Geo Termální Generátorů nezáleží na spotřebě energie, takže vždy pracují na 100% výkonu, což znamená, že vaše ostatní generátory by měli vyrábět jen tolik energie, kolik zbývá z rozdílu od vaší celkové spotřeby. To znamená, že pokud bude celková spotřeba energie nižší, než energie produkovaná Geo Termálními Generátory, tak žádný jiný generátor nepoběží a palivo pro tyto generátory bude uchováno.

Nukleární Reaktor[edit | edit source]

Main article: Nuclear Reactor/cs

Nukleární Reaktor spotřebovává Jaderné palivové tyče a produkuje 2500MW energie. Také produkuje Jaderný Odpad, který vytváří nebezpečnou radiaci a nemůže bát zlikvidován normálními prostředkyand can not be disposed of by normal means.

Takt[edit | edit source]

Přetaktovaná produkce strojů spotřebovává polynomiálně více/méně energie, namísto rychlost produkce se zvyšuje/snižuje lineárně. Přetaktování generátorů na vyšší výkon zvýší jejich produkci energie s mírnou ztrátou. Přetaktování například na 200%, bude mít výkon jenom 170%. Spotřeba energie je stále úměrná ke spotřebě energie.

Podívejte se také na[edit | edit source]