Indicator Light/cs

From Satisfactory Wiki
Jump to: navigation, search

Kontrolky svítí ve všech elektřinou poháněných strojích, nebo u všech generátorů. Mohou svítit ve 4 barvách. Mají hitbox a nemůžete přes ně chodit. Struktury jako chodníky mohou být postaveny skrz kontolku (pokud nezasahují do stroje).

Barvy[edit | edit source]

Barvy kontrolky ukazují aktuální stav stroje:

  • Bliká-li Červené světlo, stroj buďto potřebuje energii, nebo nemá nastavený recept.
  • Bliká-li Žluté světlo, stroj stroje nemá dostatek surovin pro výrobu, nebo nestíhá výstupní pás. Tento stav může také nasta, pokud ručně vypnete stroj vypínačem.
  • Svítí-li Zelené světlo, stroj funguje vpořádku.
  • Svítí-li Bílé světlo, zanmená to, že stroj funguje a je přetaktovaný (pouze u strojů, které se dají přetaktovat).

U všech strojů se nazobrazují všechny kontrolky, např. Odrazový Můstek, u kterého se zobrazuje pouze zelezná a červená kontrolka, jestli je napájen.

Když generátory nevyrabí energii, pokud je větší produkce, než odběr, bude svítit zelené světlo, i když ve skutečnosti nefungují.

Galerie[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]