Clock speed/cs

From Satisfactory Wiki
Jump to: navigation, search

U Výrobních strojů a elektráren, jako Konstruktér, nebo Spalovač biomasy se může upravit jejich Takt, kdekoliv mezi 1% a 250%. Výrobím strojům toto umožnuje pracovat rychleji, nebo pomaleji za ceny zvýšení nebo snížení spotřeby energie. U elektráren způsobuje vetší nebo menší produkce elektřiny větší nebo menší počet spotřebovaného paliva.

Použití[edit | edit source]

Měnění Taktu vyžaduje mít splněno jakýkoliv z těchto třech milníků: "Přetaktovatelná produkce", "Žluté Střepy", nebo "Fialové Střepy". Ty zase potřebují výzkum předešlých tří barev Energetických slimáků v M.A.M. Pro přetaktovaní na nižší produkci nic nepotřebujete, ovšem pro přetaktování na vyšší produkci je potřeba Energetické Střepy, které se vyrábí ze slimáků. Můžete použít až tři střepy v jednom stroji. Každý z nich zvyšuje takt o 50%. Minimální zvýšení, nebo snížení taktu je o 1%, tím že na číslo přejedete nebo ho napíšete.

Takt ve výrobních strojích[edit | edit source]

Ve výrobních strojích je čas výroby úměrný taktu tohoto stroje, ale potřebná energie se mění polynomiálně. Tabulka níže ukazuje čtyři rozdílné takty v Konstruktéru při výrobě něčeho, co trvá 4 sekundy jako třeba Železný Plát.

Poměr spotřebované energie na výrobu záleží na taktu. Poměr je úměrný k počtu energie spotřebované za každý výrobek během základního taktu.
Takt Doba výroby Potřebná energie Energie/Železný plát
10% 40s 0.1 MW 4 MJ
50% 8s 1.3 MW 10.4 MJ
100% (Základní) 4s 4 MW 16 MJ
200% 2s 12.1 MW 24.2 MJ

Vzorec na využití energie je:

(použitá energie) = (počáteční energie) × (takt% / 100%)1.6

Výrobní stroje využívají celou vypočítanou hodnotu, takže zaokrouhlená hodnota zobrazovaná ve není vždy přesná.

Takt u elektráren[edit | edit source]

V elektrárnách se kapacita i čas hoření paliva mění polynomiálně k taktu. Jsou ale na sebe obráceně úměrné. Účinek tohoto procesu je, že produkovaná energie za palivo, neboli Hodnota Paliva, zůstane stejná během všech taktů. Tabulka níže ukazuje tři rodzílné takty nastavené na Uhelném Generátoru.

Takt Doba hoření paliva Kapacita Energie Energie/uhlí Max. uhlí za minutu
10% 31.74s 8.51 MW 270 MJ 1.89
100% (Základní) 5.4s 50 MW 270 MJ 11.11
250% 2.67s 101.18 MW 270 MJ 22.48

Vzorec pro dobu hoření paliva je:

(doba hoření paliva) = (počáteční doba hoření) x (takt% / 100%)-0.77

Vzorec pro násobitel na kapacitu výkonu je::

(kapacita energie) = (počáteční kapacita energie) × (takt% / 100%)0.77

Poznámka: Pokud potřebujete více přesné výpočty, požijte 1/1.3 místo 0.77.